Menu

De Cedeo aanpak

Grondig klanttevredenheidsonderzoek:de basis van elke Cedeo-erkenning

Als aanbieder van opleidingen en andere HR-diensten neemt u zelf het initiatief voor een Cedeo-erkenningsprocedure. Centraal hierin staat een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek. Cedeo voert dit –met uw toestemming- uit onder uw bestaande klanten en opdrachtgevers, in de vorm van een uitvoerig onderzoek. De resultaten krijgt u gepresenteerd in een rapport, waarin ook eventuele verbeterpunten zijn aangegeven.

Strikte beoordelingscriteria

Om voor een Cedeo-erkenning in aanmerking te komen moet u voldoen aan nauw omschreven kwantitatieve en kwalitatieve criteria. In ieder geval moet minimaal 80% van uw klanten en opdrachtgevers aangeven 'tevreden tot zeer tevreden' te zijn over de dienstverlening, de samenwerking en de behaalde resultaten. De score wordt scrupuleus vastgesteld aan de hand van het Cedeo klanttevredenheidsonderzoek.

Uw Cedeo-erkenning houdt zijn waarde

Voldoet uw organisatie aan alle eisen, dan ontvangt u de Cedeo-erkenning. Deze is geldig voor een periode van twee jaar. Voor voortzetting van de erkenning is een nieuw klanttevredenheidsonderzoek met positief resultaat vereist. Voldoet uw organisatie bij zo’n herhalingsscreening niet meer aan de eisen, dan wordt uw Cedeo-erkenning pas verlengd als alle gesignaleerde verbeterpunten daadwerkelijk zijn aangepast.

Elk kwartaal nieuwe erkenningen in de media

Om de drie maanden publiceert Cedeo via onder meer advertenties in de vakpers een overzicht van alle aanbieders van opleidingen en andere HR-diensten die het voorafgaande kwartaal een Cedeo-erkenning hebben verworven of vernieuwd. Deze advertenties vindt u ook op deze site.