Menu

Cedeo en Auditing

Gezien de kennis, de ervaring en de pool van deskundigen die Cedeo in jaren heeft opgebouwd, was het een logische stap van klanttevredenheidsonderzoek naar auditing van opleiders die zich richten op beroepsorganisaties zoals:

  • Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties (VTW)
  • AEDES (vereniging van woningcorporaties)
  • Kwaliteitsregister Jeugd
  • EDventure Onderwijsadvies
  • De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). 

Voor deze brancheorganisaties verzorgt Cedeo de periodieke audit van Cedeo-erkende aanbieders van PE-opleidingen. Uit dit aanbod kunnen beroepsbeoefenaars kiezen voor het behalen van hun jaarlijks verplichte minimum aantal punten voor Permanente Educatie. Zo blijven zij bij op hun vakgebied, terwijl Cedeo de kwaliteit van het PE-aanbod bewaakt.