Menu

Nuttige links

Als u zich beroepshalve of anders regelmatig moet oriënteren op wat er speelt op het gebied van human resources improvement kunnen de volgende instanties en hun websites voor u interessant zijn:

Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland  www.cpion.nl
Stichting Post Hoger BeroepsOnderwijs www.sphbo.nl
Certiked www.certiked.nl
Certiked VBI www.certiked-vbi.nl
 Lloyd's Register Nederland www.lr.org
 Lloyd's Register Quality Assurance www.lrqa.nl
 Nederlandse Orde van Advocaten www.advocatenorde.nl
 EDventure Onderwijsadvies www.edventure.nu
 OVAL www.oval.nl
 Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants www.nba.nl

Alle opleidingsinstituten met een Cedeo-erkenning zijn ook opgenomen in de uitgave Opleidingenmonitor. Daarnaast bevat deze publicatie het complete opleidingenaanbod van alle erkende instituten.