Menu

De Cedeo aanpak

De Cedeo-erkenning: gebaseerd op diepgaand klanttevredenheidsonderzoek

Aanbieders van opleidingen en andere HR-diensten moeten zélf het initiatief nemen voor een Cedeo-erkenningsprocedure. Hier zit al een element van zelfselectie in, omdat de markt weet hoe strikt en grondig de Cedeo aanpak is. Centraal hierin staat het uitgebreide klanttevredenheidsonderzoek onder de opdrachtgevers van de kandidaat-organisatie. Cedeo presenteert de geanonimiseerde resultaten in een rapport aan het onderzochte bedrijf. Daarin zijn ook alle eventuele verbeterpunten aangegeven.

Kritisch onderzoek

Om voor een Cedeo-erkenning in aanmerking te komen moet een aanbieder voldoen aan nauw omschreven kwantitatieve en kwalitatieve criteria. In ieder geval moet tenminste 80% van de respondenten aangeven 'tevreden tot zeer tevreden' te zijn over de dienstverlening, de samenwerking en de behaalde resultaten. De score wordt exact vastgesteld aan de hand van het Cedeo klanttevredenheidsonderzoek.

Een Cedeo-erkenning is altijd actueel

Voldoet een aanbieder aan alle eisen, dan wordt de Cedeo-erkenning verleend. Deze is echter slechts geldig voor een periode van twee jaar. Voor voortzetting van de erkenning is een nieuw klanttevredenheidsonderzoek met positief resultaat nodig. Voldoet een aanbieder hierbij niet meer aan de eisen, dan wordt de Cedeo-erkenning pas verlengd als alle gesignaleerde verbeterpunten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Elk kwartaal nieuwe erkenningen in de media
Om de drie maanden publiceert Cedeo via onder meer advertenties in de vakpers een overzicht van alle aanbieders van opleidingen en andere HR-diensten die het voorafgaande kwartaal een Cedeo-erkenning hebben verworven of vernieuwd.
Klik hier voor recente advertenties met Cedeo-erkende aanbieders.